JyrkiSaari Eettisyydestä on etua!

Perusoikeudet asettavat vaateita julkisen vallan toimille

Perusoikeudet olisi todellakin syytä huomioida huomattavasti nykyistä paremmin, ei ainoastaan kansanedustajien, vaan jo ehdokkaidenkin.

Oikeuksien vastaisia esityksiä viljellään, saa sanoa maan tapana. Parlamentaariset ehdotukset, vaalilupaukset ovat välillä kuin "kivtyskaudelta". E i tulisi niitä "takinkääntö" nykyisessä määrin, jos kansainvälisesti ratifioidut oikeudet huomioitaisiin.

Ihmisoikeuksien vastaiset kansalliset lakimuutokset menestyvät vain harvoin. Kuitenkin joskus niinkin käy. Viimeisimpänä menestyi "tasa-arvoinen" avioliittolaki joka on selkeästi YK - ihmisoikeusneuvoston vastainen. http://www.etvk.fi/yhdistyneiden-kansakuntien-ihmisoikeusn…/

Perusoikeudet ovat  perustuslaissa turvattuja yksilölle kuuluvia oikeuksia ja ovat luonteeltaan yleisiä, eli kuuluvat kaikille yhdenvertaisesti. Ihmisoikeudet perusoikeuksina asettavat erityisiä vaateita julkisen vallan toimille. Keskeisenä elementtinä kyseiseen asiaan liittyy eduskunnan budjettivalta.

’’Kansainvälisesti sitovaa sopimusta on  käsitelty Suomessa ikään kuin se olisi velvoittamaton monissa yhteyksissä. Merkitseekö tämä, että sopimus on Suomessa todellakin velvoittavuutta vailla? Näin yksinkertainen ei asia onneksi ole. Kansainvälisen oikeuden yleisten sääntöjen mukaan sopimus sitoo ylimpiä valtioelimiä täysimääräisesti jo sillä perusteella, että sopimus on ratifioitu. Tältä osin ei velvoittavuus vähene, vaikka voimaansaattaminen on tapahtunut vain asetuksen tasolla. Eduskunta ei saa edes perustuslain säätämisjärjestyksessä säätää lakeja, jotka ovat TSS-sopimuksen vastaisia. Sopimuksella on siis sen alhaisesta voimaansaattamismuodosta riippumatta osittain jopa suurempi normatiivinen voima kuin perustuslailla. TSS-sopimus sitoo lainsäädäntötoiminnan ohella myös eduskunnan budjettivaltaa.

Eduskunnan on tehtävä hallituksen budjettiesitykseen sellaiset muutokset että sopimuksen määräys kaikkien käytettävissä olevien voimavarojen keskittämisestä sosiaalisten oikeuksien toteuttamiseen tulee toteutetuksi. Samoin eduskunnalla on velvollisuus käyttää poliittista ja oikeudellista kontrollivaltaansa sopimuksen toteuttamiseksi esim. niin, että eduskunta antaa epäluottamuslauseen tai saattaa oikeudelliseen vastuuseen valtioneuvoston, joka toimii TSS-sopimuksen vastaisella tavalla’’(Kansainväliset ihmisoikeudet, 1988, Heikki Karapuu s. 84).

’’Perustuslain 3 §:n 1 momentin mukaan eduskunta päättää valtiontaloudesta. Tällä viitataan erityisesti perustuslain 83 §:n 1 momentin säädökseen eduskunnan toimivaltaan päättää talousarviosta vuodeksi kerrallaan. Eduskunta käyttää pääsääntöisesti budjettivaltaansa lainsäädäntötyön muodossa. Kuitenkin budjetin tosiasiallinen käyttö ja varojen hyödyntäminen kanavoituu hallituksen ja ministeriöiden sekä virkamiehistön kautta. Varojen kohdentamisella onkin erityinen merkitys perus- ja ihmisoikeuksien

toteutumisella. Perusoikeudet saattavat, paitsi velvoittaa määrärahan osoittamista tiettyjen perusoikeuksien toteuttamista turvaaviin tai edistäviin käyttötarkoituksiin, myös kieltää määrärahan osoittamisen perusoikeuksia loukkaaviin tarkoituksiin. On nimittäin huomattava, ettei resurssipulaan viittaaminen poista valtion vastuuta huolehtia perusoikeuksien asianmukaisesta toteuttamisesta’’. (Perusoikeudet Veli-Pekka Viljanen, OTL, Turun yliopiston valtiosääntö- ja kansainvälisen oikeuden professori)

Suomen hallitusmuodon mukaan eduskunta vastaa valtiontaloudesta. Siten HM 66§:

”Eduskunta päättää varainhoitovuodeksi kerrallaan valtion talousarvion, joka julkaistaan säädöskokoelmassa.”

Lähde: Jukka Davidsson Luottamusta ja osaamista
 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (2 kommenttia)

Pekka Pylkkönen

Taloudelliset mahdollisuudet asettavat rajat kaikelle lainsäädännön toteuttamiselle. Lakiin voidaan kirjata vaikka 3000€ perustulo kaikille mutta kun Suomessa ei ole rahaa sen toteuttamiseen vaikka kaikki maan resurssit käytettäisiin tuon perustulon maksamiseen, homma kuivuu kasaan.

Ja tuo ihmisoikeusneuvosto-viittaus oli ylihauska. Haluatko kuulua lähi-idän ja Afrikan leiriin homokysymyksessä? Vastasit jo.

Käyttäjän JyrkiSaari kuva
Jyrki Saari

Pekka Pylkkönen, eräs esimerkki lyhytnäköisestä rahataloudesta ja sen vaikutuksesta raha- ja reaalitaloudessa: Kuntasektori säästää rikkoessaan työlakeja ja sairastuttaa työvoimansa. Valtio häviää miljarditolkulla sairaskulujen rasittaessa budjettia. Kysymyksessä on vain huono hallinto ja tuhlaus lopputulemana.

Huomautan, että pariliitto ei olisi ollut ristiriitainen (YK,EU) ja tasa-arvoasiat olisi toteutunut. Angloamerikkalainen ordo chaos olisi jäänyt vähemmälle.

Toimituksen poiminnat